Vuosikokous

Aika: 12.9.2020 klo 13
Paikka: Ladun maja, Ronsuntaipaleentie 279, Jyväskylä

Keski-Suomen mehiläishoitajien kevätkokous pidetään poikkeuksellisesti

Aika: 12.09.2020 alkaen klo 13.00

Paikka: Ladun maja, Ronsuntaipaleentie 279, 40500 Jyväskylä

 

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistysääntöjen 10 §:n mukaan ”Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta”

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

- johtokunnan esittämä vuosikertomus ja tuloslaskelma tilikaudelta 2019

- toiminnantarkastajan lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen - mahdollistetaan etäosallistuminen kokouksiin

Kevään pandemia ja kokoontumismahdollisuuksien rajoittaminen on estänyt yhdistyksen kevätkokouksen järjestämisen yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Poikkeusolosuhteiden jatkuessa tämä tilanne voi toistua. Monet yhdistykset ja järjestykset ovatkin ryhtyneet järjestämään kokouksia etäyhteyksin. Johtokunta esittää tästä syystä, että Keski-Suomen mehiläisyhdistyksen sääntöihin lisätään kohta, joka mahdollistaa etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin.

Yhdistyslain 17 §:n mukaan Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista vain, jos siitä on säännöissä määrätty.

Jos yhdistyksessä on tällainen mahdollisuus, osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Johtokunnan esittämän sääntömuutoksen jälkeen yhdistyksen kokouksiin voisi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

8. Kokouksen päättäminen