Vuosikokous

Aika: 2.11.2019 klo 13
Paikka: Jyväskylän kansalaisopisto, Vapaudenkatu 39-41

Ennen syyskokousta Eeva-Liisa Korpela SML:n edustajana pitää
puheenvuoron. Välissä ruokaillaan ja kahvitellaan totuttuun tapaan. Tämän jälkeen aloitamme syyskokouksen.

Tervetuloa!

 

Keski-Suomen mehiläishoitajien syyskokous                       

Aika:              2.11.2019 alkaen klo 13.00

Paikka:         Jyväskylä, Pääkaupunginkirjasto/Kansalaisopisto

 

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: ”Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista(14) vuorokautta ennen kokousta.” Kokous on päätösvaltainen,kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla.

Kokouskutsu lähetettiin sähköpostiosoitteen omaaville jäsenille sähköpostitse 17.10.2019 ja muille jäsenille kirjeitse 16.10.2019.

4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020

Johtokunnan esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi kutsun yhteydessä, sähköpostin  liitteissä (ja tällä sivustolla)

6. Vuoden 2020 tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun vahvistaminen

Johtokunnan esitys vuoden 2020 tulo- ja menoarvioksi on sähköpostin liitteissä (ja tällä sivulla).

Johtokunta esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan, ts. 22 € per jäsen.

7. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenen valinta erovuoroisten tilalle

Yhdistyksen sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtajana voi olla enintään kaksi toimikautta.

Syyskokouksessa 2017 jäseniksi valittiin Josefiina Keskustalo ja Pertti Kauppinen ja varajäseneksi Ritva Jussila-Laine. He kaikki ovat nyt erovuorossa. Lisäksi Jukka Mattila on jättäytynyt pois johtokunnasta. Valitaan johtokuntaan kolme jäsentä ja yksi varajäsen 1.1.2020 alkavaksi 2-vuotiskaudeksi.

8. Muut mahdolliset asiat

9. Kokouksen päättäminen

Liitteet